Obwieszczenie o granicach okręgów wyborczych, ich numerach oraz liczbie radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrzanach


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010 ROKU

o granicach okręgów wyborczych, ich numerach oraz liczbie radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrzanach

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356/

podaję informację o utworzonych uchwałą Nr XXV/205/02 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 czerwca 2002 r. okręgach wyborczych, ich granicach, numerach oraz liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrzanach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej:

Numer

okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

1

2

3

1

Część miasta Dobrzany obejmująca ulice: Armii Ludowej, Długa , Krótka, Majowa , Mickiewicza, Mostowa, Parkowa, Podgórna, Robotnicza, Słoneczna, Spółdzielcza, Staszica, Strażacka, Szkolna, Wąska, Zacisze, Sportowa

4

2

Część miasta Dobrzany obejmująca ulice: Armii Czerwonej, Cicha, Cmentarna, Kościuszki, Leśna, Ogrodowa, Pogodna, Przechodnia, Spacerowa, Spokojna, Świerczewskiego, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona

3

3

Sołectwa: Dolice, Krzemień, Bytowo, Błotno, Ognica, Sierakowo obejmujące wsie: Dolice, Grabnica, Okole, Krzemień, Bytowo, Błotno, Ognica, Sierakowo

3

4

Sołectwa: Kozy, Biała, Lutkowo, Mosina obejmujące wsie: Kozy, Kielno, Biała, Lutkowo, Mosina

3

5

Sołectwa: Szadzko, Odargowo, Kępno obejmujące wsie: Szadzko, Odargowo, Kępno

2

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach ul. Staszica 1,

tel. 091-56-20-201

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Szmit 07-10-2010 20:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Damian Szmit 07-10-2010 20:39:48